UW FACTUUR

Tot 2015 kreeg u een factuur voor de behandeling zodat u deze eventueel bij uw zorgverzekeraar kon declareren. Nu wordt onderscheid gemaakt tussen medisch handelen en cosmetisch handelen.

De cliënt kan het beste vóór de behandeling overleggen met de pedicure om de (medisch voorgeschreven) behandeling uit te breiden met een  zogenaamde cosmetische behandeling.

Bij het afrekenen van de behandeling zal de cliënt met een zorgprofiel 2 en hoger een extra factuur ontvangen van de pedicure. Deze factuur zal aan de pedicure betaald moeten worden. De pedicure declareert het medisch noodzakelijke gedeelte bij de podotherapeut.

cropped-050614anita-inactie-20002-1024x246

Wat wordt verstaan onder  Cosmetische    Voetzorg :

Kosten voor Voetzorg welke buiten de noodzakelijke zorg ter preventie van voetulcera vallen,

Deze kosten worden door de pedicure apart in rekening  gebracht mits de pedicure dit vooraf met de cliënt/patiënt  is overeengekomen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • toepassen van speciale technieken.
  • behandelen van gezonde nagels in de zorgprofielen 2, 3, 4.
  • de voorrijkosten bij ambulante voetzorg (aan huis).