ZORGPROFIELEN

In 2015 vond er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen. Via deze pagina wordt u geïnformeerd over de veranderingen en waar u op moet letten.

Zorgprofielen  Met ingang van 2015 werd de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Basisverzekering Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan kan uw medisch pedicure u doorverwijzen naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat Anita uw pedicure is.. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg en ook de vergoedingen met de pedicure.

Aanvullende verzekering Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan beantwoord ik uw vragen graag tijdens de volgende afspraak.

Anita Stigter