privacyverklaring

Per 25 mei 2018 worden bedrijven verplicht te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Anita Stigter, uw pedicure, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring geeft zij aan hoe zij omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Ik zal er alles aan doen of nalaten om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de Europese wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening Gegevensbescherming. Dit betekent in ieder geval dat ik:

  • Uw persoonsgegevens, die minimaal nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn, verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals naam, adres, telefoonnummers(s) en geboortedatum, Sofinummer en polisnummer bij uw zorgverzekering en eventueel uw bankrekeningnummer. Ook uw afspraakmomenten leg ik vast. Daarnaast bouw ik een persoonlijk dossier op met medische gegevens aangaande de geleverde zorg.
  • U heeft mij toestemming gegeven om deze gegevens te verzamelen, op te slaan en in te zetten voor het beoogde doel. Ook heeft u toegestemd dat ik verzamelde informatie mag delen met uw podotherapeut teneinde uw vergoede zorgdeel te doen verrekenen.
  • Verder heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
  • Ik zal geen gegevens doorgeven aan andere partijen dan aan uw podotherapeut.
  • Ik ben op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal deze rechten ook respecteren.
  • Ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van uw persoonsgegevens.

Indien u naar aanleiding van deze pagina nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen.

Indien u geen goedkeuring wenst te geven om uw persoonlijke gegevens te verwerken en/of te beheren, kunt u dat schriftelijk meedelen waarna ik binnen 4 weken contact met u zal opnemen. Dan kunnen we samen bespreken hoe de relatie gecontinueerd kan worden.

Nieuw-Vennep, 25 mei 2018.

Anita Stigter